meniu

Termeni și Condiții

Actualizată: 15 septembrie 2021

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare înainte de a utiliza site-ul nostru web.

Acești Termeni de Utilizare se aplică site-ului web disponibil la adresa www.exclusivedance.ro sau orice altă adresă URL, zonă sau subzonă care ar putea fi utilizată pentru a găzdui site-ul web ulterior, precum și la orice utilizare a acestora de către orice utilizator care accesează site-ul web.

Site-ul este deținut și editat de CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L., o corporație română înregistrată la Registrul Comerțului din România sub numărul J5/325/2019 cod fiscal: 40493021 și cu sediul social la adresa Str. Ștefan Octavian Iosif, nr. 13B, Oradea, România.

Accesul și utilizarea acestui site web sunt condiționate de acceptarea dvs. fără rezervare și în conformitate cu acești termeni. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord să fiți legat de acești termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu utilizați site-ul web.

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Site-ul este operat de CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L., este proprietarul sau licențiatul de drept al oricăror componente și conținuturi protejate prin drepturi de proprietate intelectuală și disponibile pe site. Bazele de date, componentele, prezentarea conținutului și toate elementele (texte, imagini, fotografii, videoclipuri, baze de date etc.), mărci comerciale, sigle și nume de zone, care apar pe site sunt proprietatea CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. și, după caz, proprietatea partenerilor săi și sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală. Utilizatorul are acces la site-ul web în conformitate cu reglementările aplicabile. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres de CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. sunt considerate rezervate.

Niciun element încorporat în site nu poate fi copiat parțial sau integral, reprodus, extras din, modificat, reeditat, încărcat, denaturat, transferat, afișat sau distribuit, pe orice suport, fără acordul scris CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. în prealabil și trebuie să fie în conformitate cu drepturile de proprietate intelectuală și orice alt drept menționat. Orice reproducere neautorizată a oricărui element al site-ului web, precum și orice extragere neautorizată a datelor de pe site-ul web este interzisă și poate duce la proceduri judiciare.

În cazul în care utilizarea elementelor site-ului web este autorizată prin acești termeni și cu condiția ca sursa și părinția unui astfel de element să fie menționate în mod sistematic, o astfel de utilizare nu ar trebui să ajungă la o denaturare, deteriorare, modificare, modificare a site-ului web sau a oricărei componente a acestuia în orice manieră. Dacă este cazul, următoarea mențiune trebuie să fie vizibilă pe orice copie autorizată a oricărei componente a site-ului web: „Copyright 2021 – CENTRUL DE DANS EXCLUSIVE, Toate Drepturile Rezervate”, urmată de un drept de redirecționare către www.exclusivedance.ro

2. Link-uri hypertext

Site-ul nostru web poate conține linkuri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. Existența legăturilor de hipertext între site-ul web și orice site web sau conținut terță parte nu are ca rezultat ca CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. să ofere niciun fel de garanții sau să exercite orice fel de responsabilitate cu privire la conținutul disponibil pe site-ul terț sau utilizarea acestuia. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu va fi responsabil sau direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii terțe. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. va depune toate eforturile pentru a elimina orice linkuri hipertext care indică orice conținut neadecvat pe care l-ați notifica.

3. Protecția datelor cu caracter personal

Pentru a oferi utilizatorului acces la site-ul web și a permite utilizatorului să utilizeze caracteristicile acestuia, CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. prelucrează datele personale referitoare la utilizator, în conformitate cu politica de confidențialitate CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. Pentru orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului în contextul site-ului web, utilizarea cookie-urilor și drepturile utilizatorilor cu privire la acestea, utilizatorul poate consulta secțiunile Politica de confidențialitate a site-ului web și Politica privind cookie-urile.

4. Răspunderea

Cu excepția cazului în care este prevăzut de orice dispoziție legală obligatorie, site-ul web este furnizat „așa cum este” și „așa cum este disponibil”. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu oferă nicio garanție, în legătură cu accesul și utilizarea site-ului web, expresă sau implicită, inclusiv fără limitare, garanțiile implicite de comercializare, de adecvare pentru un anumit scop sau de nerespectare. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu reprezintă faptul că site-ul web sau orice conținut sau caracteristică disponibilă pe acesta, inclusiv orice informații și documente descărcate de dvs., vor fi fără erori sau defecte. Cu excepția cazului în care este contrazis de orice dispoziție legală obligatorie, CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. își asumă orice răspundere pentru orice daune suferite direct sau indirect de către Utilizator sau de către orice terță parte, în legătură sau în legătură cu utilizarea oricărei componente și conținut a acestui site Web. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu va fi trasă la răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, daune materiale sau imateriale, cum ar fi, dar fără a se limita la pierderea profitului, pierderea șanselor, pierderea clientului, pierderea datelor, pierderea imaginii și / sau dauna imaterială suferită de utilizatorul.

5. Disponibilitatea site-ului web

Chiar dacă CENTRUL DE DANS 4 YOU a luat toate măsurile necesare pentru a asigura fiabilitatea informațiilor, serviciilor, software-ului sau produselor conținute pe site-ul web, acesta nu poate fi tras la răspundere pentru erori, omisiuni, viruși sau rezultate ale căutării. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. face obiectul unei obligații de cel mai bun efort în ceea ce privește operarea și punerea la dispoziție a site-ului web. Utilizatorul declară și garantează că cunoaște caracteristicile și constrângerile internetului și, în special, că transmiterea de date și informații pe internet are doar o fiabilitate tehnică relativă, astfel circulând pe rețele eterogene cu caracteristici și capacități tehnice diferite, care perturbă accesul la site-ul web sau îl fac imposibil sau mai dificil de utilizat în anumite momente. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. se străduiește să mențină site-ul web accesibil și utilizabil 24/7, dar nu are nicio obligație de a face acest lucru și, prin urmare, nu oferă nicio garanție a disponibilității, accesibilității sau performanței permanente. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. și / sau furnizorii săi pot, de asemenea, întrerupe sau limita accesul la site-ul web, în special din motive de întreținere și modernizare a site-ului web sau a găzduirii sau a infrastructurii sale tehnice sau pentru orice alt motiv legitim pentru CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu va fi, în niciun caz, responsabil pentru astfel de întreruperi sau dificultăți și consecințele care pot rezulta din aceasta pentru Utilizator sau orice terță parte. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. poate rezilia sau modifica caracteristicile site-ului în orice moment și fără notificare prealabilă.

6. Conținut

Utilizatorul va fi autorul sau va asigura drepturile oricărui conținut publicat pe site-ul web, reamintindu-i că orice publicație de pe site constituie o autorizație pentru ca CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. să reproducă și să reprezinte un astfel de conținut și utilizatorul rămâne exclusiv responsabil în orice moment pentru conformitatea conținutului cu toate legile și reglementările aplicabile.

În orice caz, utilizatorul rămâne singurul responsabil pentru conținutul pe care ar putea să-l publice pe site. Prin urmare, CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. respinge orice răspundere cu privire la cuvintele și observațiile care ar putea fi publicate de un Utilizator pe Site. În special, Utilizatorul se abține de la publicarea oricărui conținut ilegal, jignitor, defăimător, xenofob, discriminatoriu sau obscen, precum și de a aduce atingere confidențialității, proprietății intelectuale și drepturilor legate de personalitate. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. își rezervă dreptul de a elimina orice conținut ilegal al utilizatorului fără nici o notificare sau daune, fără a aduce atingere oricărui proces împotriva autorului unor astfel de cuvinte. Utilizatorul garantează și menține inofensiv CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. pentru orice pierdere, reclamație, proces sau sancțiune legată de date și conținut publicate de Utilizator pe site.

În orice caz, CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere, deteriorare sau corupție a datelor utilizatorului legate de contribuția sa la site. Orice informație sau sfat de la CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. în acest sens nu va fi văzută ca o garanție și nu va avea nicio valoare contractuală.

În plus, utilizatorul se angajează să publice conținut și să întreprindă doar acțiuni care nu sunt nici rău intenționate, nici susceptibile să dăuneze site-ului web sau infrastructurii sale de găzduire. CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. și / sau procesorul său își rezervă facultatea de a șterge fără notificare prealabilă sau de a deteriora orice conținut publicat de un Utilizator și care dăunează sau poate afecta funcționarea corectă a Site-ului web în orice mod, fără a aduce atingere eventualelor procese.

7. Securitate

CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. depune toate eforturile pentru a asigura securitatea site-ului în conformitate cu normele aplicabile din industrie. Cu toate acestea, utilizatorul este conștient de riscurile inerente utilizării comunicațiilor electronice și, în special, de riscurile legate de furnizarea de date pe internet. Este de datoria utilizatorului să implementeze toate protecțiile obișnuite și toate mijloacele tehnice legate de navigarea web securizată. Prin urmare, CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. nu va garanta nimic în acest caz.

În orice caz, Utilizatorul se angajează să se abțină de la orice încercare de inginerie inversă sau decompilare a oricărei părți a site-ului web, de la orice intruziune sau încercare frauduloasă de intruziune frauduloasă în sistemul de servicii care găzduiește site-ul web, precum și în software-ul care permite funcționarea acestuia. ; din orice încălcare a încrederii, furt, ștergere, deturnare sau modificare neautorizată a Datelor tehnice ale site-ului web, supuse urmăririi penale.

8. Legislația în vigoare

Cu excepția cazului în care o lege aplicabilă impune altfel, orice dificultate, reclamație sau litigiu care rezultă din sau în legătură cu Termenii vor fi soluționate în conformitate cu legile române. Jurisdicțiile românești sunt pe deplin și exclusiv competente pentru orice litigiu legal care decurge din sau în legătură cu acești Termeni.

9. Aviz juridic

CENTRUL DE DANS 4 YOU S.R.L. SA

Str. Ștefan Octavian Iosif, nr. 13B, Oradea, România.

40493021

J5/325/2019

Un singur pas te desparte de a-ți schimba viața. Fă-l acum!

revendică o oră gratuită acum